Skip to main content

Nå er det tid for støp av resterende bunnplater helt i sør i prosjektet, se markering på bildet under.  Støpene er planlagt tirsdag 25. april og torsdag 27. april med oppstart kl 07 og mulig varighet til kl 23 begge dager. Betongbiler og betongpumpe skal stå nede i byggegropa.

Vi beklager ulempen.