Skip to main content

Oppdateringer fra byggeplass

Værstetorvet syd:

Nå starter arbeidet med fasader på Byhaven etter hvert som Vertikalen (bygg A) og Jadegården (bygg B) blir fullført med hensyn på prefab. Arbeidet vil foregå mandag til fredag i tidsrommet kl 07- 19 samt lørdager fra kl 08- 16.

Prefab monteringen fortsetter nå med kjøpesenteret og Amber (bygg C) sydover på byggeplassen.

GA. Stouslandsvei åpnes i uke 12. Det kan bli behov for midlertidig stengning i kortere perioder og/eller kjøring kun i ett felt som følge av monteringsarbeider.

Infrastruktur

Prosjektet infrastruktur for Værstetorvet syd, skal blant annet legge ny høyspentkabel. Oppstart av arbeidene i nærheten av høgskoleparken startet forrige uke (markert med blått), og vil pågå i 2- 3 uker. Arbeidene vil i denne omgang omfatte graving av grøft, felling av trær og sprengning av berg der dette er nødvendig. Trekking av høyspentkabel gjøres på et senere tidspunkt.

Det forventes at sprengningsarbeidene starter i uke 12 og pågår i 1- 2 uker avhengig av mengden berg som påtreffes. Det kan også være aktuelt med pigging.

Vi minner også om oppstart for arbeidene med VA- ledninger i «Rødsveien nord» (område markert med rødt). Her blir det dype grøfter og eksisterende gang- og sykkelvei vil bli lagt om. Midlertidig tilkomst fra Bjølstadveien til parkeringsplasser P07 nord stenges.

Arbeidene med ny rundkjøring på utsiden av Bjølstadtunnelen pågår for fullt (område markert med grønt). Arbeidene vil pågå fram til september.