Skip to main content

Værstetorvet syd:

Nå er vi godt i gang med både bygg og fasadearbeid. Gravearbeidene er sluttført og det gjenstår noe støpearbeid for bunnplaten,  samt vegger i kjeller.  Montasje av prefabrikkerte elementer er ferdig for halvparten av handelsdelen, samt for bygg B/Jadegården. Det pågår nå montering av søyler og hulldekker for bygg C/Amber. Se oppdatert bilde fra byggeplass

Infrastruktur:

I mai starter arbeidene med ny rundkjøring ved Bjølstadtunellen. Arbeidet vil medføre at sørgående løp stenges i perioden 2. mai til 12. juni.

Omkjøring vil være via Selma Nygrens vei, Glomboveien, Enhuusveien og Kråkerøy kirke (fv 451). Omkjøring vil bli skiltet.

Busstrafikk mot sør lang fv108 går via Vennelystveien. Andre trafikkanter oppfordres til å følge skiltet omkjøring.

Det skal også graves kabelgrøft fra byggegropen og østover (stiplet linje) mot teknisk rom over tunnelen i mai/juni. Bjølstadveien må stenges en periode mens arbeidet pågår.

Arbeidet med trekking av høyspent vil starte opp i juni. Dette medfører graving i Vennelystveien og på tvers av Bjølstadveien samt noe i krysset Rødsveien/G.A Stouslandsvei.

Når grøfter er etablert, skal det trekkes ny høyspent fra Vennelystveien, via GA. Stouslandsvei og helt fram til høyskoleparken. Det forventes innsnevring i Vennelystveien og GA. Stouslandsvei i uke 24 og 25.

Bjølstadveien vil være stengt for utkjøring til Vennelystveien uke 23, 24 og 25.