Fredrikstadbaserte Værste AS utvikler Værstetorvet og Byhaven i samarbeid med norskeide Scala Eiendom AS, som vil drifte Værstetorvet. Vårt mål er å tiltrekke moderne butikkonsepter som supplerer det eksisterende tilbudet i Fredrikstad sentrum.

Værste AS eier, utvikler og forvalter 650 mål av det gamle industriområdet som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted. Selskapets formål er å bygge en attraktiv destinasjon og bidra proaktivt og positivt til byutviklingen i Fredrikstad.

Scala Eiendom AS utvikler moderne handlesentre hvor folk effektivt løser sine daglige ærender. Vi tar langsiktig eierskap i eiendommer som er i tråd med vår strategi. Vi tilfører verdi gjennom å være gode på å forstå hver enkelt eiendoms potensial, og tilpasse tilbudet til det lokale markedet. Scala drifter 22 handlesentre fra Sortland i nord til Grimstad i sør. Den totale butikkomsetningen passerte 12,5 milliarder i 2021 og sentrene har over 30 millioner besøk årlig.

Kontaktinfo

 

Administrasjon

Daglig leder

Magnus Fredriksen

Handel

Ansvarlig utleie handel

Oddbjørn Oland

Bolig

Markedssjef bolig

Lillann Just-Larsen

Kundesjef

Nadine I. Haugan

Prosjekt

Prosjektsjef

Roy V. Jacobsen

Prosjektleder grunn og råbygg

Jon Erik Borge

Prosjektleder handel

Åsmund Olset