Skip to main content

Stengning av Bjølstadtunnelen fylkesvei 108 Kråkerøy i perioden 11.09.2023-18.09.2023
Neste fase for bygging av ny rundkjøring ved tunnelen i forbindelse med prosjektet Værstetorvet Syd krever stenging av Bjølstadtunnelen i en uke. Omkjøring blir skiltet via fv 451 Selma Nygrens vei ved Værstebrua og ved Kråkerøy kirke, se kartskisse for omkjøring under.

Kun busstrafikken langs fv108 får omkjøring via Vennelystveien. G.A.Stouslandsvei er åpen for normal trafikk.

For nærmere informasjon kan følgende kontaktes:

Prosjektleder infrastruktur Værste AS: Dag Ivar Myrene, mob 952 17014 dag.ivar.myrene@vaerste.no

Vi beklager ulempen dette arbeidet medfører for alle berørte.