Skip to main content

Det er høy aktivitet på byggeplassen og arbeidene følger fremdriftsplanen.

Det er nå montert en ny tårnkran på østsiden av byggeplassen. Denne tårnkranen skal bistå i arbeidene på Jadegården, Amber og Amber syd. Vi starter nå med fasader for Jadegården og stillaser settes opp. Montasjeav prefab er i gang på Onyx, og arbeidet med parkeringskjeller er i sluttfasen. Montering av prefabrikerte elementer vil pågå ut hele 2023, og da vil samtlige hus være ferdig stablet i full høyde.

Infrastrukturarbeidene går nå inn i en ny fase med oppstart for den nordlige delen av ny rundkjøring (orange sirkelpå tegning under ). Dette vil blant annet innebære kalkpeling for stabilisering av grunnen og noe spuntarbeider. Bjølstadtunnelen vil være stengt begge veier i perioden 11. -18.september og det vil bli noe arbeid på natt. Omkjøring i forbindelse med tunnelstengning vil bli skiltet. Det vil kun være busstrafikk via Vennelystveien. Dagens omkjøringsvei vil bli lagt sydover (piler). Gang- og sykkelveien forbi brakkenevil også endres.

I Verkstedveien pågår det VA- arbeider og en ny stor kum skal graves ned ved Båthuset Scene (rød sirkel). Dette vil medføre omlegging av trafikken både for kjørende og gående. Endret trafikkmønster vil bli skiltet.

I tillegg til arbeidene med Værstetorvet syd, utfører også Norges Nett med entreprenør Bøhn anlegg, graving av grøfter og omlegging av kabler i området.

Til informasjon starter arbeidet med graving, spunting og kalkpeling for kommende Værstetorvet nord i løpet av høsten.