Skip to main content

Nå er det innspurten på montering av prefab elementer for Timber Nord og Timber syd (bygg  F og G). Arbeidet avsluttes i desember og da vil omrisset og fysisk utforming av hele Værstetorvet syd være tydelig. I løpet av november og desember vil vi derfor demontere og fjerne beltekranene som deltar i arbeider med montasje av prefab.

Arbeidet med tetting av fasader pågår for fullt både i handelsområdet og for boligene. Stillaset på Vertikal  (bygg A) er nå på vei ned og man kan se hvordan bygget ser ut. Det jobbes med flislegging og innredning i dette bygget. For Jadegården (bygg B) jobbes det med tetting av vegger og montering av vinduer fram mot jul, og montering av fasadeplater vil starte opp. Det blir også oppstart på Amber og Amber syd (bygg C og D) før jul. For flere av Townhousene på toppen av handelsområdet, nærmer det seg «tett bygg».

Vi beklager ulempen dette arbeidet medfører for alle berørte.

I handelsdelen flytsparkles det nå og det settes opp innervegger for inndeling av butikkene. Vi vil starte malearbeider og flislegging før jul. Noen av heisene er levert og monteres i samme periode.

I kommende periode starter jobben med etablering av avfallssystem og overflatearbeider for veier og fortau. Arbeidet starter i G.A Stouslandsvei allerede i november. Ferdigstillelse av veiene vil medføre behov for stengning i perioder. For rundkjøringen er vi ferdige med spunting og kalkstabilisering. Neste trinn er blant annet kjerneboring og vannmeisling for å fjerne deler av eksisterende betongtrau, og dette vil dessverre medføre en del støy. Før jul skal betongtrauet for den siste delen av ny rundkjøring være støpt.

Vi vil også starte med andre infrastrukturarbeider i kommende periode. Dette gjelder Gamle Beddingvei og Stadiongata. Ferdigstillelse av disse vil være i løpet av 1.kvartal 2024. Arbeidene vil medføre behov for stengning og omlegging av trafikk.

Vi kan også informere at vi i starten av 2024 vil demontere tårnkranen ved bygg A (Vertikalen) og montere denne på nytt lengre sør.