Skip to main content

Prosjekt med infrastruktur tilhørende nye Værstetorvet syd, skal i gang med trekking av høyspentkabler.

I den forbindelse har vi behov for å stenge Vennelystveien midlertidig når vi mottar kabeltromler og når disse fjernes igjen (rødt kryss).

Dette er planlagt utført:

  • Fredag 16. juni kl. 09- 13
  • Fredag 23. juni kl. 09- 13

For å avhjelpe på trafikksituasjonen i den perioden, monteres det kjøresterke plater over bussgraven ved Shell stasjonen (markert med grønt). Her vil det være mulig å kjøre personbiler. Bommen mot tunnelåpningen er da stengt.

Ved ytterligere spørsmål kan dere sende e-post til post@vaerste.no.

Vi beklager ulempen dette arbeidet medfører for alle berørte.

Med vennlig hilsen

Værste Utvikling AS