Skip to main content

Nå er arbeidene i gang med nye VA- ledninger i deler av Verkstedveien og ny pumpestasjon ved Bjølstadjordet. Arbeidene utføres av Råde Graveservice, og det er Bjølstad Utvikling i samarbeid med Fredrikstad kommune som følger opp anlegget. Anleggsområdet er indikert i bildet.

Det som pågår før ferien, er hovedsakelig spunting for vannkum ved parkeringsplassen og for ny pumpestasjon (sirkler). Dette er støyende aktiviteter som utføres fra kl 07- 19 uke 25 og 26. Etter sommeren vil det pågå gravearbeider for VA-grøfter og legging av overvannsledning fra land og ut i elva øst for Båthuset Scene.

Det er forventet at arbeidene vil pågå fram til jul 2023.