Skip to main content

Vi starter med VA- arbeider i kommende Rødsveien Nord (området frabrakkerigg og nordover mot Båthuset Scene, markert med rødt). Her blir det dype grøfter og eksisterende gang- og sykkelvei vil bli stengt. Det samme gjelder tilkomst fra Bjølstadveien til parkeringsplassen via midlertidig vei. Anleggsområdet skal gjerdes inn.

*Utsnitt google maps

Vi vil også starte opp med arbeid for ny rundkjøring på utsiden av Bjølstadtunnelen (markert med grønt). Arbeidene vil omfatte graving, håndtering av masser, kapp av spunt og vingemur.

Værstetorvet Syd:

Nå starter arbeidet med fasader på Byhaven etter hvert som Vertikalen (bygg A) og Jadegården (bygg B) blir fullført med hensyn på prefab. Arbeidet vil foregå mandag til fredag i tidsrommet 07- 18 samt lørdager fra kl 08-12.

Prefab monteringen fortsetter nå med handelsdelen og Amber (bygg C) sydover på byggeplassen. Det blir kompletterende arbeider med stålkjernepeler i syd.

Vi fortsetter også med støp av bunnplate i syd. Støpe etappene er nå lagt opp til at vi skal klare disse arbeidene innenfor normal arbeidstid 07.00 -19.00, men vi må dessverre ha værforbehold. Vær og temperatur kan medføre at vi må utføre arbeider etter kl. 19.00.  Det kan bli behov for arbeider frem til kl. 23.00 disse dagene.

På grunn av sikkerhetssoner knyttet til byggeaktiviteten, vil stengning av G.A Stouslandsvei forlenges til 20. mars.