Skip to main content

Det nærmer seg åpning av Bjølstadtunnelen og den nye rundkjøringen. Fredrikstad har igjen fått lysregulering og det nye overgangsfeltet er på plass. Vi er derimot ikke ferdig rundt bygget, så anlegget vil fortsatt være gjerdet inn, og det vil ikke være mulig å benytte overgangsfeltet inntil videre.

Når tunnel har åpnet, så starter vi med ferdigstillelse av G.A. Stouslandsvei. Dette medfører at denne veien vil bli stengt helt/delvis fram til åpning av kjøpesenteret. Omkjøring for biltrafikk og gående/syklende vil bli skiltet. Se nettsiden til busselskapene for endring av trase.

I Vennelystveien vil det bli trafikk som før tunnelstegning; det betyr ingen gjennomkjøring.

Prosjektet går inn en langspurt for å gjøre klart for både innflytting i boliger og åpning av kjøpesenter. Stillas på Jadegården (bygg B) demonteres i sin helhet før ferien.

Prosjektet med Værstetorvet nord starter 21. mai, og det medfører blant annet oppstart av støyende arbeider med graving, spunting, peling etc. Tomten vil bli gjerdet inn og dette arbeidet starter i uke 21.