Skip to main content

Prosjekt Værstetorvet syd infrastruktur (VTS) skal ferdigstille ny rundkjøring ved utløpet av Bjølstadtunnelen vest og de resterende arbeider i Jens Wilhelmsens gate. Tunnelen blir stengt mens dette arbeidet pågår. Stengeperioden blir fra 11. mars til og med 16. mai..

Omkjøring vil skiltes via Selma Nygrens vei (grønn pil). Vennelystveien åpnes også for trafikk i begge retninger (grønn pil). Ferdigstillelse av Jens Wilhelmsens gate medfører en permanent stengning av avkjøring til Gamle Bedding vei. Her skal det etableres lysregulert gangkryssing til Værstetorvet syd. Innkjøring til Gamle Bedding vei vil være via Kobberslagerstredet fram til Stadiongata åpnes for gjennomkjøring etter utbedring (blå piler).

Gangveien nord for Jens Wilhelms gate blir lagt om i samme periode (gul pil):

Anleggsarbeidene vil inkluderer støyende arbeider som blant annet betongsaging. Det kan bli behov for enkelte lengre arbeidsdager utover kl 19.