Skip to main content

Byggearbeidene pågår for fullt og denne uken (uke 48) vil det være støyende arbeider tirsdag, onsdag og torsdag. Støyen skyldes støp av bunnplate og vegger. Arbeidet vil/kan vare fra kl 07 til kl 23. Betongbiler og betongpumpe skal stå nede i byggegropa.

Det planlegges dessuten nattarbeid torsdag 8. desember til 9. desember. Arbeidet vil i all hovedsak være gravearbeider/ bruk av anleggsmaskiner grunnet omlegging/ tilkobling til pumpeledning (markert nedenfor).

Det kan også forekomme anleggsarbeid på lørdager i tiden fram mot jul. Arbeidet vil i all hovedsak være gravearbeider/ bruk av anleggsmaskiner.